OpenSSL 升级

未匹配的标注

这里升级到 1.1.1m。后续新版本可以替换下网址。

查看现有版本

openssl version
# OpenSSL 1.1.1k  25 Mar 2021

备份文件

mv /usr/bin/openssl /usr/bin/openssl.bak

下载新版本

wget https://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1m.tar.gz
tar -xvf openssl-1.1.1m.tar.gz
cd openssl-1.1.1m

安装

./config
make
make test
make install

验证

openssl version
# -bash: /usr/bin/openssl: No such file or directory
# 它装的不是到 /usr/bin/openssl,而是 whereis openssl 中的 /usr/local/bin/openssl

/usr/local/bin/openssl version
# OpenSSL 1.1.1m  14 Dec 2021

ln -s /usr/local/bin/openssl /usr/bin/openssl
openssl version
# OpenSSL 1.1.1m  14 Dec 2021

其他

ldconfig # 重建缓存

ln -s /usr/local/lib64/libssl.so.1.1 /usr/lib64/libssl.so.1.1
ln -s /usr/local/lib64/libcrypto.so.1.1 /usr/lib64/libcrypto.so.1.1

本文章首发在 LearnKu.com 网站上。

上一篇 下一篇
讨论数量: 0
发起讨论 只看当前版本


暂无话题~